Hankkeet

Tavoitteet: Projektin tavoitteena on luoda Espooseen toimintamalli, jonka avulla kohderyhmänä olevat nuoret, heistä huolissaan olevat tahot ja heidän kanssaan työskentelevät tietävät, miten Espoossa asian suhteen toimitaan ja mistä he voivat tarvittaessa saada apua. Malli syntyy toimijoiden yhteistyönä.

Toteutus

  • Toimitila Asemakujalla
  • Vierailut
  • Nuorten kohtaaminen
  • Nuorten osallisuus, (aktiviteetit, tapahtumat, keskustelu – ja infopajat)

Yhteistyö ja viestintä: Yhteistyötä hankkeen parissa tehdään ohjausryhmän kanssa (SINE, Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Nuorten Elinvoimaisuus – kehitysohjelma, Espoon Imaami ja muiden keskeisten tahojen kanssa).

Projektipäällikkö: Ahmed Hussein
Puhelin: 044 9951216
S-posti: ahmeday.hussein@gmail.com

Projektisihteeri Mahad Mohamud
Puhelin 046 5956660
mahis_93@hotmail.com


ray-tukee-jpg-2STM_Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_CMYK